List of registered participants


Participant name University Department
Igor Bock Slovak University of Technology Institute of Computer Science and Mathematics
Kamila Fačevicová Palacký University Olomouc Department of Mathematics
Anna Lanevskaya Yanka Kupala State University of Grodno Department of Mathematical and Information Support of Economic Systems
Alžběta Gardlo Univerzita Palackého Olomouc Ústav molekulární a translační medicíny, Laboratoř metabolomiky
Karel Hron Palacky University Department of Mathematical Analysis and Applications of Mathematics